HOME > บริการต่างๆของเรา CPS

มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างโลกใบใหม่ โลกสีเขียว สังคมสีเขียว

CPS Plastic & Steel service

ชัยชนะพลาสติกแอนด์สติล -บริการรับกำจัดเศษวัสดุ เศษพลาสติก เศษขยะอุตสาหกรรม รับทำลายสินค้าคงเหลือ สินค้าหมดอายุ สินค้าตัดยอดบัญชี

- บริการ รับซื้อของเก่า ของเก่าเหลือใช้ เศษเหล็ก โลหะ ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม แสตนเลส เศษโลหะทุกชนิด

-บริการรับซื้อพลาสติก เศษพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด อาทิเช่น ABS PS PC PVC PP PE ฯลฯ เม็ดพลาสติก ชิ้นงานพลาสติก ก้อนพลาสติก ก้านรันเนอร์ ชิ้นงานพลาสติกเสีย รับซื้อทุกชนิด

-บริการซื้อขายของเก่า เครื่องจักรเก่า มอเตอร์เก่า สายไฟ รับรื้อถอน รื้อโครงสร้าง

ทุกบริการของเราจะปฎิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

  บริการรับซื้อพลาสติกทุกชนิด
 
 
พลาสติก  
CPS PLASTIC Service 1
บริการรับซืื้อพลาสติก

บริการรับซื้อพลาสติกทุกชนิด ABS PE PC PP PS PVC ฯลฯ 。รับซื้อพลาสติกทุกชนิด

รับซื้อเหมาพลาสติก

 
โลหะ เหล็ก  
CPS PLASTIC Service 2
บริการรับซื้อโลหะ
บริการรับซื้อเหล็ก โลหะ ต่างๆ อลูมิเนียม ทองแดง และอื่นๆอีกมากมาย รับซื้อ ประมูล เหล็กจากโรงงานอุตสาหกรรม。
 
 
รับทำลาย  
CPS PLASTIC Service 3
บริการรับทำลาย วัสดุ สินค้า
บริการรับทำลาย รับกำจัด เศษวัสดุเหลือใช้ รับทำลายเครื่องจักร ของค้างสต๊อก ของค้างตัดยอดบัญชี ของหมดอายุ ตัดด BOI รับทำลายของหนีภาษี ของผิดกฏหมาย ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ
 
รับซื้อของเก่า  
CPS PLASTIC Service 4
บริการอื่นๆ
บริการรับซื้อของเก่าทุกชนิด รับรื้อถอนโครงสร้าง ป้ายโฆษณา อาคาร รื้อบ้าน รับรื้อเครื่องจักร มอเตอร์ สายไฟ ของเก่าต่างๆ รับเหมาเคลียพื้นที่ ทำความสะอาด รับกำจัดเศษวัสดุต่างๆ
 
 

CPS Plastic & Steel

ข้อมลูต่างๆของเรา
เราชัยชนะพลาสติกแอนด์สติล โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ พิทักษ์โลก

ชัยชนะพลาสติกแอนด์สติล เปิดนำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทคู่ค้าต่างๆมากมาย และยังมีเอกสารใบอนุญาติต่างๆในการดำเนินกิจการการกำจัด และทำลายเศษวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ อย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่1 รวมถึงใบอนุญาติต่างๆที่ถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถดำเนินการตัด BOI ตามโรงงานที่ได้รับการสนับสนุน BOI

เราจะเป็นที่ 1 ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลทั้งระบบ

เราจะเป็นที่ 1 ในการกำจัดของเสีย ของเหลือใช้ ขยะอุตสาหกรรม เราจะสร้างเตาเผาขยะที่ทันสมัยที่สุด และปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

เราจะเป็นที่ 1 ของการสร้างสังคมสีเขียว ป่าสีเขียว เราจะสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พิทักษ์ รักษ์โลก GreenzoneGreenworld

เราจะซื้อขยะจากคนทั้งโลก

 

มาร่วมกันสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลทั้งระบบที่เป็นแห่งแรกของไทย ศูนย์การเรียนรู้ พิทักษ์ รักษ์โลก ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาโลกร้อน ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษต่างๆ และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ GreenzoneGreenworld มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

มาเถอะ..!! มาร่วมกันสร้างสังคมสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว 
 
 
 
 
 
 

บริการรับซื้อพลาสติกทุกชนิด

บริการรับซื้อพลาสติกทุกชนิด   CPS plastic & Steels บริการรับซื้อพลาสติกทุกชนิด อธิเช่น ABS PC PE PP PMMA PVC และอื่นๆอีกมากมาย
     
บริการรับซื้อ เหล็ก  

CPS plastic & Steels บริการรับซื้อ

เหล็ก และโลหะทุกชนิด ด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพ รับซื้อถึงหน้าโรงงาน ให้ราคาสูง

     
บริการรับทำลายเอการ CPS plastic & Steels บริการรับทำลายเอการ สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ อาคารและสิ่งปลูกส้ราง และอื่นๆ

  •  

 

GO TOP